Työterveysyhteistyö

Aktiivisella yhteistyöllä toimivaan kumppanuuteen.

Kartoitetaan mitä työterveys sisältää ja miten ennakoida asioita, kirjataan ja otetaan käyttöön varhaisen välittämisen malli, rakennetaan toimiva yhteys työterveyden suuntaan. 

Luodaan toimivat pelisäännöt työterveyshuollon ja yrityksesi yhteistyöhön.

Näin voit

  • minimoida sairauspoissaoloista aiheutuvia kuluja

  • tukea työntekijöiden hyvinvointia, työssäjaksamista ja työkykyä

  • auttaa työntekijöitä palaamaan töihin mahdollisimman pian sairauspoissaolon jälkeen

Ennakoinnilla onnistut.