Tietosuojaseloste | HHR Oy | johdetaanyhdessa.com | 09/2018

1. Rekisterinpitäjä
HHR Business Oy
henna@johdetaanyhdessa.com +358408354114
Y-2841156-5

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Henna Nurminen | henna@johdetaanyhdessa.com +358 40 835 4114

2. Rekisteröidyt
Verkkosivujen lomakkeella tietonsa lähettäneet | asiakkaat ja mahdolliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin peruste ja käyttötarkoitus
Peruste: suostumus
Käyttötarkoitus: asiakassuhteen ylläpito (ei suoramarkkinointia)

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Yrityksen nimi
Asiakkaan nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Postiosoite

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen henna@johdetaanyhdessa.com

Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. | ei käytetä

Poisto-oikeus | Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti
a) asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
b) asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: Squarespace, Google, Visma Severa.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään 1 vuosi / asiakassuhteen ajan.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Olemme varmistaneet tämän myös kumppaniemme osalta.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet
Käytämme sivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja sivuston kävijäliikenteen analysoimiseksi. Emme koskaan seuraa sinua verkossa tai käytä tietojasi markkinointitarkoituksiin. Kunnioitamme yksityisyyttäsi | We respect your privacy.
Lue lisää evästeistä.