Rekrytoinnista

Useampi yrittäjä on kertonut minulle, että heillä on haasteita löytää työntekijöitä. Näin kertoi minulle myös eräs asiakkaani, jolle olen nyt rekrytoinut viimeisen 1,5 vuoden aikana jo neljä työntekijää. Syy miksi olemme tässä onnistuneet asiakkaani kanssa, on se, että hän on luottanut minun osaamiseeni. Lisäksi rekrytoinnit on tehty hyvissä ajoin, niiden tekemiseen on varattu aikaa ja työnkuvat mihin on haettu, on määritelty hyvin. Kiitosta on saatu myös hakijoiden puolelta mm. siitä, että prosessi on heidänkin näkökulmasta hoidettu nopeasti. Kun hakuaika on päättynyt, aikaa on varattu ennakkoon jo hakemusten läpi käynnille ja haastatteluajat ovat olleet tiedossa. Näin prosessi ei ole pitkittynyt myöskään valinta vaiheessa.

Rekrytoinnin haasteet

 1. Ensimmäinen haaste: Työntekijää ei enää löydy perinteisellä toimintamallilla eli omien verkostojen kautta tiedustelemalla.

  Tällöin työpaikkailmoitusta kannattaa markkinoida useissa eri kanavissa, kuten Duunitorilla, Linkedinissä tai Facebookissa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että työpaikkailmoitukseen on määritelty hyvin työnkuva ja tehtävä mihin uutta työntekijää tarvitaan. Tärkeää on myös kertoa yrityksestä.

 2. Toinen haaste: Rekrytointiin ei käytetä aikaa. 

  Jos rekrytointi hoidetaan muiden töiden ohessa, ei silloin välttämättä edes tiedä minkälainen todellinen tarve on. Tyypillistä myös on, että ei ole varannut aikaa hakemusten läpikäyntiin, vaikka tietää milloin hakuaika päättyy. Kun rekrytointia ei ajatella prosessina, pitkittyy se usein ja työt, joihin uutta työntekijää haetaan eivät pääse alkamaan.

 3. Kolmas haaste: Työnantaja mielikuva. 

  Onko yrityksesi sellainen, jonne halutaan töihin? Suosittelevatko nykyiset työntekijät tuttaviaan hakemaan avoinna olevaa työpaikkaa? Miten johdat työntekijöitä? Näillä on vaikutusta.

 4. Neljäs haaste: Hyvän työntekijän sitouttaminen

  Otitko töihin uuden työntekijän, mutta et muistanut perehdyttää? Tai kävit hänen kanssaan yhden päivän läpi asioita, minkä jälkeen hän on saanut pärjätä omillaan ja kysellä tarvittaessa. Perehdyttämisen puute on yksi yleisimmistä asioista mikä nousee henkilöstökyselyissä esille. Usko pois, että kun perehdyttämiseen käyttää aikaa, virheiden tai reklamaatioiden määrä vähenee. Kun huolehdit siitä, että uusi työntekijä tietää mitä häneltä odotetaan, sitoutuminen uuteen työpaikkaan on helpompaa ja varmempaa.

 5. Viides haaste: Valitun työntekijän kieltäytyminen tarjotusta työtehtävästä

  Olet käyttänyt aikaa rekrytointiin ja panostanut siihen, mutta valittu työntekijä ei otakaan vastaan hänelle tarjottua työtehtävää. Olen itsekin ollut joskus tällaisessa tilanteessa ja tällöin toivon ennen kaikkea selkärankaa työpaikkaa hakeneilta. Jokaisen hakijan on hyvä pelata reilua peliä ja ilmoittaa hyvissä ajoin, mikäli ei olekaan enää kiinnostunut hakemastaan työtehtävästä. Yrittäjälle tällainen tilanne on hankala ja kallis ja vie uskoa hyviin työntekijöihin.

Rekrytointi on siis molemmin puolista toimintaa, johon kannattaa käyttää aikaa ja siihen kannattaa panostaa. Ja reilu peli molemmin puolin on asia, jota arvostaa niin työnantaja kuin työntekijäkin. 

Mielestäni nyt ovat sellaisten työpaikkojen markkinat, joissa sekä työnantaja että työntekijä, on valmis sitoutumaan tekemään yhdessä töitä.

-Henna-