Kun johtajalla on aikaa, se tuo tulosta

Yrittäjä perustaa yrityksen oman substanssiosaamisen kautta ja jossain vaiheessa tulee aika, jolloin hän palkkaa myös työntekijän tai useita työntekijöitä. Tällöin yrittäjän rooli muuttuu ja hänestä tulee johtaja, esimies ja työnantaja. Ja myös tälle työlle on hyvä löytää aikaa, koska se näkyy suoraan tuloksessa.

Esimiestyön aikaresurssi ja kokemuksia sen käytöstä

Ossi Aura on johtamisen ja henkilöstötuottavuuden tutkija, kehittäjä ja konsultti. Hän kirjoitti maaliskuun blogissaan otsikolla Esimiestyön koko kuva mm. siitä kuinka vain 20%:lla esimiehistä on riittävästi aikaa varsinaiseen esimiestyöhön eli ihmisten johtamiseen ja tukemiseen. Vaikka esimiehellä olisi motivaatiota ja osaamista, esimiehellä ei ole riittävästi aikaa johtamiseen ja tämä on mielestäni erittäin huolestuttavaa. 

Eräs ystäväni, joka on esimiesasemassa ja hänellä on useita esimiehiä johdettavanaan, kertoi minulle kerran, että esimiehet tarvitsevat paljon tukea ja kannustusta, jotta he uskaltavat olla esimiehiä ja johtaa. Hän myös totesi, että kun hänellä on aikaa antaa tätä tukea ja kannustusta, niin asiat sujuvat paremmin ja helpommin sekä työ tuottaa tulosta.  Mielestäni ystäväni on oivaltanut johtamisen ytimen loistavasti ja hänet tuntien hän on hyvin ihmisläheinen johtaja.

Myös eräs asiakkaani kertoi, kun olimme hänen kanssaan käyneet keskustelua johtamiseen käytettävästä ajasta, kuinka säännöllisen viikkopalaverin pitäminen oli alkanut näkyä suoraan työntekijöiden laskutusasteen paranemisena ja hänen työtään helpottavana käytäntönä. Tämä huomio teki heillä myös sen, että viikkopalaverista on tullut säännöllinen käytäntö, josta ei liisitä.

Kun itse olin aikoinani työntekijänä, minulla oli erään esimieheni kanssa kuukausikeskustelu. Minulla oli aikaa kysyä ja pohtia minulle työssä tärkeitä asioita ääneen ja esimiehelläni oli aikaa kuunnella, vastata ja tukea minua työssäni. Tämä käytäntö auttoi todella paljon oman työni sujuvuutta ja toi siihen myös mielekkyyttä.

Ota siis johtamiselle aikaa

Eli kuten huomaat, johtamiseen käytetty aika näkyy hyvin nopeasti ja helposti viivan alla. Mutta se vaatii sen, että sinä otat sille ajan. Ja tässä sinulle muutama konkreettinen askel siihen miten sinäkin voit onnistua:

  1. Laita aika johtamiselle kalenteriin (viikoittain, kuukausittain)

  2. Pidä siitä kiinni, äläkä sovi siihen muita menoja

  3. Toista käytäntöä

  4. Pidä esim. säännöllinen viikkopalaveri tai kuukausikeskustelu, johon valmistaudut hyvin

  5. Kuuntele ja kannusta ja auta ratkomaan työntekemisen esteitä

  6. Ole läsnä eli älä vastaile puheluihin tai sähköposteihin samaan aikaan

  7. Kysy työntekijöiltä mitä kuuluu ja juttele heidän kanssaan myös arjen keskellä

  8. Usko siihen, että tähän satsaaminen kannattaa

  9. Ole kärsivällinen

  10. Ota aikaa myös itsellesi

Usko pois, johtamiseen käytetty aika maksaa itsensä monin kerroin takaisin ja johtajana sinun työsi helpottuu. Joten ei muuta kuin puheista tekoihin.

Oikein mukavaa kesän alkua toivotellen,

Henna